Klimaat Wijs bundelt wereldwijde klimaatbronnen en -initiatieven op thema; Politiek, Samenleving, Educatie, Bedrijfsleven, Wetenschap en Kunst. Geheel naar eigen inzicht van GeoSpatie en zonder winstoogmerk of belang.

Klimaat Wijs stelt zich ten doel een geluid te laten klinken. Wat speelt er op het gebied van klimaatverandering? Klimaat Wijs is er voor iedereen die geïnteresseerd is in onze aarde en in zijn of haar leefomgeving. Luister, naar de geluiden of de wijs om ons heen.

Visie 

Klimaat Wijs is bedoeld als instrument om verder te komen in onze klimaatzoektocht. En als verbindingsstuk voor verschillende klimaat initiatieven, zowel internationaal als nationaal en actueel als klassiek.

Missie

Klimaat Wijs heeft als motto ‘Verschillende noten maken een melodie’. Uiteenlopende klimaat initiatieven (of noten) naast elkaar zetten, zorgt wellicht voor een meerwaarde in de klimaatproblematiek (een melodie).

Een nieuw begin, een nieuw initiatief.. of het nu kunst is, muziek, educatie of bijvoorbeeld politiek. Een initiatief gaat veelal buiten gebaande paden en initieert nieuwe mogelijkheden. Nieuwe mogelijkheden, voor onze huidige uitdagingen met betrekking tot klimaat en klimaatveranderingen, zouden samen een mooie wijs kunnen vormen.

Contact Klimaat||Wijs

Dus wees wijs, maak samen een nieuwe klimaatmelodie!

Klimaat Wijs kan daarbij uw middel zijn.

 

© 2017 GeoSpatie