Wetenschappelijke bronnen en ingangen wereldwijd verdienen de aandacht. Onderzoekers weten veel over ons klimaatsysteem en zijn veranderingen, en veel weten we nog niet. Al jaren doet men onderzoek naar dit complexe onderwerp en dit zal men zeker nog geruime tijd voortzetten. Tegenwoordig ligt er ook nadruk op populair wetenschappelijke kennis. En de link met educatie is groot.

Van Natuur tot Risico..
Van natuurlandschap tot risicomaatschappij neemt de relatie tussen mens en milieu onder de loep. Onze omgang met het landschap verdient
Lees meer
Klimaatvragen?
Heb jij klimaatvragen, zoals wat is eigenlijk een broeikasgas? Zorgt CO2 voor een groenere aarde of wat is de rol
Lees meer
Antropoceen dieet
Medisch tijdschrift The Lancet pleit voor een duurzamere en gezondere voedingsstijl, goed voor zowel de planeet, de mens als het klimaat.
Lees meer
Speciaal rapport IPCC
Een opwarming van meer dan 1,5 graad Celsius? Als we niet nu drastische wereldwijde maatregelen nemen om onze broeikasgasuitstoot te
Lees meer
Zeespiegelstijging
Deltares heeft onderzoek uitgevoerd naar mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelsijging. Recente inzichten over het afsmelten van Antarctisch ijs zijn de
Lees meer
Droogte en klimaat
Het regent in Nederland. Een aangenaam moment om de droge zomer in kaart te brengen. Waarom is het nu zo
Lees meer
Antarctisch smeltproces
Het smeltproces op Antarctica is in beeld gebracht door het vakblad Nature. Onderzoek van de afgelopen 25 jaar is verzameld
Lees meer
Staat van de Wadden
Het omvangrijke rapport De Staat van de Wadden bevat een belangrijk deel over klimaat en klimaatverandering. Verschillende rapporten in vijf
Lees meer
Klimaatscenario’s KNMI
Hoe zitten wij in Nederland erbij in 2050? Of zelfs in 2085? Wat kunnen we tegen die tijd verwachten van
Lees meer
Feitenkennis klimaat
Weet jij alles over klimaatverandering? Het KNMI zet een aantal belangrijke feiten voor ons op een rij. In factsheet format
Lees meer

 

© 2017 GeoSpatie