Politiek en Beleid brengt alle overheidszaken over klimaat bij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan beleidsstukken of politieke ontwikkelingen. Het gaat veelal om zaken van de Nederlandse overheid, maar ontwikkelingen op wereldschaal behoren ook hiertoe.

Wat doet de overheid
Wat doet de overheid precies om klimaatverandering tegen te gaan? Hoe pakt zij dit aan? Haar aanpak staat beschreven in
Lees meer

 

© 2017 GeoSpatie