Wat doet de overheid precies om klimaatverandering tegen te gaan? Hoe pakt zij dit aan? Haar aanpak staat beschreven in het online magazine Nederlandse klimaataanpak (KNMI special oktober 2016). Met grafische beelden, tekst en filmpjes duidt de overheid kort en krachtig haar maatregelen en afspraken.

NB Recente ontwikkelingen over de kabinetsformatie 2017 staan onderaan.

 

Mondiaal kader

Afspraken op wereld- en Europese schaal zijn belangrijk voor de aanpak in Nederland. Grafisch zijn deze doelen tegen elkaar uitgezet. Daarnaast word de 2 graden-doelstelling toegelicht.

De Nederlandse beleidsprogramma’s en afspraken

De Nederlandse initiatieven bestaan uit een klimaatagenda, energieakkoord, deltaprogramma en een nationale adaptatie strategie (NAS). Tot slot, word aangegeven dat de burger zelf ook actie kan ondernemen. De drie peilers aanpassen, samenwerken en voorkomen zijn een belangrijke leidraad voor de overheid (zie filmpje hier onderaan).

Met een verdieping van aantal klimaatonderwerpen..

Wil je meer weten over effecten van klimaatverandering? Vergeet niet de volgende pagina’s te bekijken (met het pijltje rechts over het beeld). De onderwerpen meten, gezondheid en droogte komen hier aan bod. Onder meer het filmpje Is warmer eigenlijk erg?

Actualiteiten politiek 2017

De huidige politieke ontwikkelingen (herfst 2017) vragen waarschijnlijk om een aantal veranderingen. Aanvullende maatregelen zijn nodig, onder meer een nationaal Klimaat- en energieakkoord. Het PBL heeft het nieuwe regeerakkoord met beleidsvoornemens recent geanalyseerd.

Bij de formatie is het ministerie van economische zaken omgedoopt tot het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast is het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wellicht ook van invloed op duurzame klimaat- en waterplannen.

Het magazine ‘Wat doet de Overheid’ (KNMI Special)

Kabinetsformatie 2017

Regeerakkoord (H3 – Nederland wordt duurzaam)

PBL analyse regeerakkoord

Wat doet de overheid (ministerie IenM video)

Klimaatagenda ministerie (blogbericht d.d. 28 juni)

Klimaatzaak Urgenda (2015)