Hittestress, wateroverlast, … steeds meer steden krijgen hiermee te maken. Platform Arnhem Klimaatbestendig motiveert bewoners en bedrijven in en om Arnhem om zich weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Het platform verbindt bestaande en nieuwe initiatieven in de stad met de opvatting: ‘Iedereen kan bijdragen om de stad klimaatbestendig te maken.’

Verbinding

Samen maken we Arnhem klimaatbestendig, zowel bedrijven, bewoners, kennisinstellingen als overheden. Met een website, bijeenkomsten en inspirerende maatregelen stimuleert dit netwerkplatform verbinding te maken tussen bestaande lokale initiatieven. Nieuwe ideeën zijn daarbij ook van harte welkom. Arnhem Klimaatbestendig wil problemen met wateroverlast en hittestress efficiënt en daadkrachtig aanpakken. En samen staan we immers sterker.

Projecten, in buurt huis of tuin

Alle Arnhemse projecten of initiatieven zijn terug te vinden op een kaart, of het nu een voltooid project, een project in ontwikkeling of nog een idee is. Alle projecten, klein en groot, voor minder hittestress, minder wateroverlast of meer natuur én biodiversiteit zijn in kaart gebracht.

Wat kun jij doen?

Maak je buurt, huis of tuin meer klimaatbestendig met de voorgestelde maatregelen, zoals groene muren, regenwateropslag of zelfs een regenwatersysteem in je huis. Hoe je dit allemaal kan realiseren of waar je subsidies kan regelen kan je terug vinden op de website. Een paneel met maatregelen en kaartjes om zelf aan de slag te gaan staat geregeld op evenementen in de stad.

Doe mee, draag bij en geef het door!

Klimaatcafé

Met het Klimaatcafé organiseert het platform terugkerende bijeenkomsten om te netwerken en kennis te delen over een bepaald thema. Het aanstaande Klimaatcafé bijvoorbeeld, 27 juni a.s., zal gaan over gezondheid in de stad in een warmer wordend klimaat. Hoe kun je omgaan met hittestress, bijvoorbeeld voor de kwetsbare groep ouderen. Sprekers van onder meer de GGD en woningbouwcorporatie Portaal Arnhem komen aan het woord.

Arnhem Klimaatbestendig website

Dit is Arnhem Klimaatbestendig..

Klimaatcafé

Netwerkpartners

© 2019 GeoSpatie