Klimaat || Wijs

Bronnen & initiatieven op een rij

Categorie: Bedrijfsleven (page 1 of 2)

Aandeel ICT

Onze ICT vraagt een groot deel van onze CO2 uitstoot. De opwarming van de aarde door ICT-gebruik is aanzienlijk, zo schreef Trouw recent. Voor het eerst hebben de Europese Groenen berekend wat energieslurpende apparaten verbruiken: zoals mobieltjes, laptops, beeldschermen en iPads. En ze hebben dit vergeleken met andere energievragers zoals vervoer. Wat blijkt: 40 procent van wat een Europeaan mag uitstoten (1,5-graad doelstelling) komt van computer-, gameconsole- en spartphonegebruik.

Het leven van één mobieltje

Hoe oud is jouw mobiel? Ik loop nu ruim een jaar met een telefoon die wat hapert. Niet alle apps kan ik meer downloaden en soms moet ik wat vaker mijn mobiel opschonen. Mijn telefoon is inmiddels zes jaar oud. Hoe ongelukkig word ik daarvan? En hoe erg is dat voor mij en mijn omgeving?

Soms geeft het me stress, want ik moet meer geduld hebben of tijd erin stoppen dan mijn omgeving doet. Maar de gedachte dat mijn mobiel het een jaar langer dan gedacht heeft volgehouden, geeft mij voldoening. Ik heb nog steeds dezelfde grondstoffen in mijn hand! Deze liggen niet in op een vuilnisbelt in Azië en zijn niet vervangen door kostbare nieuwe grondstoffen.

En daarbij is het stiekem ook wel eens rustig.. , als ik de telefoon even niet kan opnemen of wat minder foto’s kan maken. Dan maar wat geduld betrachten en mijn omgeving ook.

Geduld is echter een schone zaak

Om mee te gaan met mijn tijd en niet helemaal van de wereld afgesloten te zijn, is er op termijn wel meer actie vereist. Ten eerste wil ik data verplaatsen naar mijn pc. “Oh Nee,” foute gedachte, “eerst wissen wat niet nodig meer is, slechts het hoognodige bewaar ik.” En dan langs de telefoonwinkel om te kijken wat voor updates of revisies mijn trouwe mobiel nog kan gebruiken.

Dat kost de nodige tijd, dat klopt. Maar hopelijk geeft het voldoening op de lange termijn en kan mijn telefoon nog net iets langer mee. Geduld is dus daadwerkelijk een schone zaak.

Alternatieven

Voor het geval hij uiteindelijk stuk gaat, oriënteer ik me alvast op een nieuwe. Eentje die langer meegaat en waarvan ik onderdelen kan vervangen. Bestaan deze eerlijke telefoons? Het maakt me nieuwsgierig. En welke concessies moet ik daarvoor doen? Waarschijnlijk niet zoveel met een al zes jaar oude telefoon. Dat is een mooie bijkomstigheid.

Bewust kiezen

Mijn tijd en energie in deze mobielzoektocht staak ik voor nu graag. Stapje bij beetje komt er een weg naar een oplossing voor de technische probleempjes, die ik ervaar, met mijn handige mobiel. Ik geef het de tijd.

Helaas ik ben me terdege bewust: dit artikel online plaatsen, kost ook de nodige energie. Een server die draait, een pc die leest enzovoort. Desondanks, bewust ben ik me dat wel en dat is een eerste stap.

Trouw – Computer en mobieltje slurpen een flink deel .. (7 dec. 21)

Trouw – Wereldwijde berg aan elektronisch afval.. (3 juli 20)

Arnhem Klimaatbestendig

Hittestress, wateroverlast, … steeds meer steden krijgen hiermee te maken. Platform Arnhem Klimaatbestendig motiveert bewoners en bedrijven in en om Arnhem om zich weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Het platform verbindt bestaande en nieuwe initiatieven in de stad met de opvatting: ‘Iedereen kan bijdragen om de stad klimaatbestendig te maken.’

Verbinding

Samen maken we Arnhem klimaatbestendig, zowel bedrijven, bewoners, kennisinstellingen als overheden. Met een website, bijeenkomsten en inspirerende maatregelen stimuleert dit netwerkplatform verbinding te maken tussen bestaande lokale initiatieven. Nieuwe ideeën zijn daarbij ook van harte welkom. Arnhem Klimaatbestendig wil problemen met wateroverlast en hittestress efficiënt en daadkrachtig aanpakken. En samen staan we immers sterker.

Projecten, in buurt huis of tuin

Alle Arnhemse projecten of initiatieven zijn terug te vinden op een kaart, of het nu een voltooid project, een project in ontwikkeling of nog een idee is. Alle projecten, klein en groot, voor minder hittestress, minder wateroverlast of meer natuur én biodiversiteit zijn in kaart gebracht.

Wat kun jij doen?

Maak je buurt, huis of tuin meer klimaatbestendig met de voorgestelde maatregelen, zoals groene muren, regenwateropslag of zelfs een regenwatersysteem in je huis. Hoe je dit allemaal kan realiseren of waar je subsidies kan regelen kan je terug vinden op de website. Een paneel met maatregelen en kaartjes om zelf aan de slag te gaan staat geregeld op evenementen in de stad.

Doe mee, draag bij en geef het door!

Klimaatcafé

Met het Klimaatcafé organiseert het platform terugkerende bijeenkomsten om te netwerken en kennis te delen over een bepaald thema. Het aanstaande Klimaatcafé bijvoorbeeld, 27 juni a.s., zal gaan over gezondheid in de stad in een warmer wordend klimaat. Hoe kun je omgaan met hittestress, bijvoorbeeld voor de kwetsbare groep ouderen. Sprekers van onder meer de GGD en woningbouwcorporatie Portaal Arnhem komen aan het woord.

Arnhem Klimaatbestendig website

Dit is Arnhem Klimaatbestendig..

Klimaatcafé

Netwerkpartners

© 2019 GeoSpatie

Klimaat Kwartet

Vind je klimaat saai of moeilijk…? Speel eens het Klimaat Kennis Kwartet van Nanda Verbeek en misschien kijk je daarna heel anders naar alles wat met klimaat of duurzaamheid te maken heeft. Met dit kwartet kun je spelenderwijs leren over wat je zelf kunt doen, wat je school of je ouders kunnen doen of wat er bijvoorbeeld mis is met de aarde. Negen kwartetten vertellen een verhaal.

Na het spelen…

De website van het kwartet geeft nog meer informatie en leuke weetjes voor als je nieuwsgierig bent geworden door het spel. Weet jij bijvoorbeeld hoeveel auto’s Nederland heeft? Of welke duurzame dag het vandaag is..? Op klimaatkwartet.nl staat namelijk een Duurzame Dagen Kalender om te ontdekken dat er bijna elke dag iets speciaals te doen valt voor het klimaat of onze aarde.

Website Klimaat Kwartet

Duurzame Dagen Kalender


© 2019 GeoSpatie

Voorstel Klimaatakkoord

Ook Nederland wil de afspraken van de ‘Parijse’ klimaatdoelen nakomen. Daarom werkt Nederland vanuit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen aan een nationaal klimaatakkoord. Doel is de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Sinds 10 juli ligt er een voorstel op hoofdlijnen voor dit Klimaatakkoord.

NB Lees ook de recente analyse van het voorstel van het PBL en de beoordeling van het CPB (28 september jl.).  

Het Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. Daarover moeten in het Klimaatakkoord door alle partijen afspraken worden gemaakt.

Maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen komen vanuit verschillende sectoren, de zogenoemde sector- of klimaattafels: Elektriciteit, Mobiliteit, Industrie, Landbouw en Landgebruik, Gebouwde omgeving. Elke sectortafel pakt dit op zijn manier op.

Sectortafel Voorzitter CO2-reductie in 2030
Reductie per sector
Elektriciteit Kees Vendrik 20,2 megaton
Gebouwde omgeving Diederik Samsom 3,4 megaton
Industrie Manon Janssen 14,3 megaton
Landbouw en landgebruik Pieter van Geel 3,5 megaton
Mobiliteit Annemieke Nijhof 7,3 megaton

Klimaatakkoord.nl

Het overkoepelende orgaan, het Klimaatberaad, ziet toe op de voortgang en samenwerking tussen de klimaattafels en pakt de sectoroverstijgende zaken aan. Niet alles kan per sector worden benaderd, een aantal zaken worden integraal middels taakgroepen bekeken, zoals arbeidsmarkt en scholing, burgerparticipatie en ruimtelijke opgaven. Deze thema’s verdienen aparte aandacht in het akkoord. En zo zijn bijvoorbeeld ook jongeren vertegenwoordigd in de onderhandelingen over het Klimaatakkoord vanuit de Jonge Klimaatbeweging.

Klimaatrechtvaardigheid

“SP-leider Lilian Marijnissen eist ‘klimaatrechtvaardigheid’. Wat dat betekent, zal voor het einde van het jaar blijken. Dan moet er een definitief akkoord liggen waar zowel de polder als het Binnenhof mee kan leven.”

Volkskrant 10 juli

De verdere uitwerking, concrete en bindende afspraken volgen in de loop van het najaar. Begin 2019 start de uitvoer van de maatregelen.

Ambities per sector en planning akkoord:

Bronnen:

Klimaatakkoord website (home)

Voorstel op hoofdlijnen (klimaatakkoord.nl) (incl. pdf)

Voorstel hoofdlijnen klimaatakkoord (Tweede Kamer)

Belangrijke stap naar … (nieuws 10 juli jl.)

Klimaatakkoord FAQ’s

Sectortafels (inclusief CO2-reducties)

Taakgroepen

Alles over het Klimaatberaad

Jongeren vertegenwoordigd in onderhandelingen Klimaatakkoord (Jonge Klimaatbeweging)

Klimaatakkoord is mooie eerste stap, maar…  (Jonge Klimaatbeweging) (Nieuws 10 juli)

Startschot sectortafels (overzicht voorzitters en tafels) (februari jl. – Ministerie EZK)

Over de Klimaatwet (bericht Klimaatwijs 2 juli jl.)

 

© 2018 GeoSpatie

Climate Planet

Haalt Nederland de internationale tentoonstelling Climate Planet naar Utrecht? Met jouw financiële bijdrage mag je inbreng geven aan deze tentoonstelling over onze planeet, het veranderende klimaat en de global goals.

‘Even if you have the slightest interest for Mother Earth, you need to see this. Jesper Theilgaard is a great narrator. It was stunning to be able to see climate change projected directly on the planet – it makes the incomprehensible comprehensible’.

– Nina on climateplanet.org

Organisatie Alle Nederlanders Naar Energieneutraal (ANNE) en Gemeente Utrecht willen de tentoonstelling naar het Jaarbeursplein halen voor komend najaar. Daarvoor is veel geld nodig. Bedrijven, overheden, burgers… iedereen mag investeren. Met een half miljoen op de teller vóór 15 maart a.s. kan de tentoonstelling gerealiseerd worden. De teller staat nu op …..

Volgens ANNE komen met bewustwording en enthousiasme duurzame activiteiten en veranderingen op gang. Tijd dus om de Climate Planet naar ons land te halen.

Climate Planet website (Deens initiatief)

ANNE online

Gemeente Utrecht  – Global Goals

Museon: One Planet – Millennium Doelen (bericht dd april 2017)

Global Goals

 

© 2018 GeoSpatie

Duurzaam ondernemen

Wil jij duurzaam vooruit met jouw onderneming in 2018? De routekaart van de Kamer van Koophandel biedt wellicht uitkomst. Deze routekaart of mindmap geeft veel aanknopingspunten voor duurzame informatiebronnen. De kaart geeft een overzicht van uiteenlopende websites en is gestroomlijnd volgens het People Planet Profit principe.

People, Planet, Profit

Energie en Klimaat onderwerpen vind je bij Planet, bijvoorbeeld de verwijzingen naar de websites van Klimaatplein, Hieropgewekt of informatie over wind- of zonne-energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onder Profit vallen zaken als circulaire economie, productontwerp en duurzame technologieën en businessmodellen. People verwijst bijvoorbeeld naar armoede, gezondheid en biodiversiteit thema’s. Daarnaast zijn er nog enkele handige websites samengebracht onder Tools.

Duurzaam vooruit

De routekaart van de KvK is een onderdeel van de website Duurzaam vooruit met uw onderneming. Dus wil je een richting bepalen voor je onderneming in 2018 (of het liefst nog verder kijken naar de toekomst) neem dan ook eens een kijkje op deze pagina. Naast de routekaart zijn er tools te vinden als een kansenkompas en een duurzaamheidswijzer. Daarnaast is er ook nog de algemene website over duurzaam ondernemen van de Kamer van koophandel. Met onder meer trends en tips, zoals hoe je een duurzaam festival organiseert.

“Als je kunt rekenen, begin je bij duurzaamheid.”

Ruud Koornstra (energiecommissaris NL)

Opinie Achmea

Routekaart Duurzaam Ondernemen – KvK (pdf)

Duurzaam vooruit met jouw bedrijf (KvK)

Duurzaam vooruit magazine (KvK)

Duurzaam ondernemen algemeen (KvK)

 

© 2018 GeoSpatie

Duurzame kerst

Ook behoefte aan een rustig kerstgevoel? Voel je je schuldig over je consumptiegedrag en weet je niet waar je naar toe kunt voor je duurzame aankopen? HIER Klimaatbureau legt uit ‘Waarom je je niet schuldig hoeft te voelen over je kerstboom’.  Daarnaast geeft HIER informatie over het kopen van duurzame producten met onder meer het HIER klimaatbewust label.

Alles wat je thuis kunt doen voor het klimaat

Om het nieuwe jaar goed te beginnen zou je ook een kijkje kunnen nemen in de rubriek ‘Alles wat je thuis kunt doen voor het klimaat’. Snuffel rond tussen verschillende categorieën. Begin bijvoorbeeld bij Snel en makkelijk en lees hoeveel euro je kan besparen op jaarbasis met tien eenvoudige tips. Maar ook Huishoudelijke apparaten, Stroom en gas en Investeren in je huis zijn interessante categorieën die antwoord geven op een aantal prangende klimaatvragen omtrent ons gedrag.

HIER website (inclusief alles wat je thuis kunt doen..)

HIER klimaatbewust label (lijst met bedrijven en producten)

HIER blog: van gedragsveranderingen tot de staat van het klimaat

Meer duurzame initiatieven van HIER:

HIER verwarmt: alles over wonen zonder aardgas

CO2 prestatieladder – Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

HIER opgewekt: kennisplatform lokale duurzame energie-initiatieven

 

© 2017 GeoSpatie

Initiatieven Macron

Momenteel spreekt Macron op de One Planet Summit in Parijs (meer informatie onderaan).

De Franse president Macron doet een oproep aan onder meer ondernemers, onderzoekers en studenten om naar Frankrijk te komen om daar aan klimaatverandering te werken.  De website Make Our Planet Great Again heeft hij daartoe in het leven geroepen.  Vul je werkzaamheden in, je dromen over klimaatverandering en …?

Nieuwe strategieën en initiatieven vindt Macron belangrijk, zegt hij in zijn videoboodschap van 1 juni jongstleden (zie de website Make our planet great again hieronder).

Daarnaast accepteert hij de beslissing van de Amerikaanse president, maar hij noemt haar vervolgens ook een fout.

Recent: One Planet Summit

Emanual Macron spreekt momenteel (december 2017) wereldleiders, bedrijfsleven en deskundigen toe op de One Planet Summit.

De klimaattop van vandaag is te zien als de aftrap daarvoor, vertelt Klimaatgezant Marcel Beukeboom vanuit Parijs: “Heel 2018 staat in het teken van de verhoging van die ambitie en hoe we daar moeten komen. Daar horen allerlei tussenstapjes bij, we moeten momenten creëren waarop we dat gesprek met elkaar kunnen voeren. Vandaag is daarvoor na Bonn een eerste gelegenheid. Hier komen vooral de progressieve landen, bedrijven en organisaties samen.”

One World Platform  – uit: ‘Huh? Alweer een klimaattop?’

One Planet Summit

One Planet Summit

Vier vragen over de Summit (OneWorld Platform)

Macron op One Planet Summit (Trouw – d.d. 13 dec.)

World Efficiency – Side Event Summit

Initiatief Macron

Makeourplanetgreatagain.fr

NOS artikel (nieuws d.d. 8 juni)

 

© 2017 GeoSpatie

Klimaatscenario’s KNMI

Hoe zitten wij in Nederland erbij in 2050? Of zelfs in 2085? Wat kunnen we tegen die tijd verwachten van de gemiddelde temperatuur, neerslagpatronen of ons zeespiegelniveau. Neemt het aantal tropische dagen bijvoorbeeld toe? En hoe zit dat met het aantal ijsdagen?

Met een viertal scenario’s schetst het KNMI beelden voor een toekomstige klimaat in Nederland. Met de scenario’s kan de samenleving zich zo goed mogelijk voorbereiden op toekomstige veranderingen. Investeringen, zoals bijvoorbeeld aan de deltawerken, kunnen zo gerichter worden gemaakt. Ook voor onderzoek naar de effecten van klimaatverandering en voor klimaatadaptatie vraagstukken zijn de scenario’s een leidraad. Aanpassen aan ons klimaat wordt hiermee een prettige uitdaging.

KNMI ’14 klimaatscenario’s

Zie ook:

KNMI dossiers (Klimaatverandering, Klimaat in Nederland, Klimaat Wereldwijd)

KNMI Klimaatverandering, belangrijke feiten op een rij

De staat van het klimaat

Hoe staan we ervoor met het klimaat? Wat gebeurde er in 2016? Klimaatbureau HIER belicht vanuit maatschappelijk oogpunt opvallende wereld- en weergebeurtenissen en geeft diepte interviews in De staat van het klimaat 2016.

Bijvoorbeeld het interview waarin Laurentien van Oranje vertelt over het uitreiken van  klimaatpenningen en Piet Paulusma vertelt over weerextremen en het Klimaatstraatfeest. Ook opvallende klimaatrecords en actualiteiten passeren de revue. Kortom, het klimaatbureau belicht belangrijke klimaatgebeurtenissen uit 2016 voor burger, gemeenschap, bedrijven en meer.

De staat van het klimaat 2016 is verschenen in een reeks van jaren (zie de publicaties onderaan). Oorspronkelijk begonnen door het Platform Communication on Climate Change (PCCC) in opdracht van het Ministerie.

De staat van het klimaat 2016 (pdf)

De staat van het klimaat (webpagina)

De reeks:

Staat van het klimaat 2015 (HIER)

Staat van het klimaat 2014 (HIER)

Staat van het klimaat 2013 (HIER)

De Staat van het Klimaat 2010 (PCCC) (pdf)

De Staat van het Klimaat 2009 (PCCC – WUR bibliotheek) (pdf)

Meer artikelen over klimaatverandering:

HIER thema klimaatverandering

HIER Klimaat woordenboek (A tot Z)

HIER blog (artikelen alle thema’s)

Voor vakmensen (publicaties, onderzoek en warmtetransitie)

« Oudere berichten

© 2024 Klimaat || Wijs

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑