Klimaat || Wijs

Bronnen & initiatieven op een rij

Categorie: Politiek (page 2 of 2)

Klimaatagenda Ministerie

Klimaatverandering: Hoe komt Nederland in actie? is de klimaatagenda van de Nederlandse overheid. Met deze agenda wil de overheid onze samenleving voorbereiden op klimaatverandering. De visie van de agenda is aanpassen (adaptatie), voorbereiden én voorkomen (mitigatie) van klimaatveranderingen. Daarnaast is samen aanpakken een speerpunt.

Actielijnen

De overheid kiest voor een heldere aanpak met concrete doelen en acties. In de agenda voor acties zijn daarvoor acht actielijnen opgesteld, zoals duurzaam vervoer, ander materiaalgebruik en duurzame industrie, wereldwijd en Nederland voorbereiden (zie de infographic voor meer actielijnen).

Samen aanpakken

Samen aanpakken is een van de drie geformuleerde thema’s van het kabinet. Onder samen wordt een brede coalitie van verscheidene maatschappelijke partners verstaan, waaronder ministeries, lokale overheden, bedrijfsleven, wetenschap en burgers.  Alleen door samen te werken kunnen deze partijen de beoogde doelen realiseren.

Kortom, met de klimaatagenda op zak maakt Nederland zich weerbaar, welvarend en groen.

Klimaatagenda (Infographic)

Klimaatagenda (Publicatie pdf) (Ministerie IenM – 2013)

Rijksoverheid klimaat (o.a. CO2-opslag, emissiehandel, klimaatrechtszaak)

KNMI special ‘Wat doet de overheid’ (blogbericht d.d. 19 mei 2017)

Wat doet de overheid

Wat doet de overheid precies om klimaatverandering tegen te gaan? Hoe pakt zij dit aan? Haar aanpak staat beschreven in het online magazine Nederlandse klimaataanpak (KNMI special oktober 2016). Met grafische beelden, tekst en filmpjes duidt de overheid kort en krachtig haar maatregelen en afspraken.

NB Recente ontwikkelingen over de kabinetsformatie 2017 staan onderaan.

 

Mondiaal kader

Afspraken op wereld- en Europese schaal zijn belangrijk voor de aanpak in Nederland. Grafisch zijn deze doelen tegen elkaar uitgezet. Daarnaast word de 2 graden-doelstelling toegelicht.

De Nederlandse beleidsprogramma’s en afspraken

De Nederlandse initiatieven bestaan uit een klimaatagenda, energieakkoord, deltaprogramma en een nationale adaptatie strategie (NAS). Tot slot, word aangegeven dat de burger zelf ook actie kan ondernemen. De drie peilers aanpassen, samenwerken en voorkomen zijn een belangrijke leidraad voor de overheid (zie filmpje hier onderaan).

Met een verdieping van aantal klimaatonderwerpen..

Wil je meer weten over effecten van klimaatverandering? Vergeet niet de volgende pagina’s te bekijken (met het pijltje rechts over het beeld). De onderwerpen meten, gezondheid en droogte komen hier aan bod. Onder meer het filmpje Is warmer eigenlijk erg?

Actualiteiten politiek 2017

De huidige politieke ontwikkelingen (herfst 2017) vragen waarschijnlijk om een aantal veranderingen. Aanvullende maatregelen zijn nodig, onder meer een nationaal Klimaat- en energieakkoord. Het PBL heeft het nieuwe regeerakkoord met beleidsvoornemens recent geanalyseerd.

Bij de formatie is het ministerie van economische zaken omgedoopt tot het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast is het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wellicht ook van invloed op duurzame klimaat- en waterplannen.

Het magazine ‘Wat doet de Overheid’ (KNMI Special)

Kabinetsformatie 2017

Regeerakkoord (H3 – Nederland wordt duurzaam)

PBL analyse regeerakkoord

Wat doet de overheid (ministerie IenM video)

Klimaatagenda ministerie (blogbericht d.d. 28 juni)

Klimaatzaak Urgenda (2015)

Nieuwere berichten »

© 2023 Klimaat || Wijs

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑