Politiek en Beleid brengt alle overheidszaken over klimaat bij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan beleidsstukken of politieke ontwikkelingen. Het gaat veelal om zaken van de Nederlandse overheid, maar ontwikkelingen op wereldschaal behoren ook hiertoe.

https://www.trouw.nl/buitenland/computers-en-mobieltjes-slurpen-een-flink-deel-van-onze-energie~b43f8b3c/
Aandeel ICT
Onze ICT vraagt een groot deel van onze CO2 uitstoot. De opwarming van de aarde door ICT-gebruik is aanzienlijk, zo
Lees meer
Van Natuur tot Risico..
Van natuurlandschap tot risicomaatschappij neemt de relatie tussen mens en milieu onder de loep. Onze omgang met het landschap verdient
Lees meer
Klimaatmanifest
Europa kan klimaatverandering stoppen, volgens Europarlementariër Bas Eickhout. Daar is wel samenwerking, lef en doorzettingsvermogen voor nodig, zegt hij in
Lees meer
Klimaatprotesten
Zondag 10 maart is de landelijke mars voor het klimaat. De stakingen georganiseerd door scholieren zijn al even gaande, maar
Lees meer
Voorstel Klimaatakkoord
Ook Nederland wil de afspraken van de ‘Parijse’ klimaatdoelen nakomen. Daarom werkt Nederland vanuit overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen aan
Lees meer
Zeespiegelstijging
Deltares heeft onderzoek uitgevoerd naar mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelsijging. Recente inzichten over het afsmelten van Antarctisch ijs zijn de
Lees meer
Global Center on Adaptation
Topinstituut klimaat krijgt vorm, vanaf nu Global Center on Adaptation (GCA) genaamd. De eerste paal van de aanlegsteiger voor het
Lees meer
De Klimaatwet
Wat wil jij weten over de klimaatwet? De vorige week gepresenteerde klimaatwet legt een basis voor ons klimaat. Houden we
Lees meer
Initiatieven Macron
Momenteel spreekt Macron op de One Planet Summit in Parijs (meer informatie onderaan). De Franse president Macron doet een oproep
Lees meer
EU-adaptatieplatform
Het European Climate Adaptation Platform, Climate-ADAPT, is het Europese klimaatplatform voor brede adaptatie vraagstukken. Het platform is een initiatief van
Lees meer

 

© 2017 GeoSpatie